9:18:18 - سه‌شنبه 6 مارس 2018
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

تفاوت حضانت با قیمومت در چیست؟

تفاوت حضانت با قیمومت در چیست؟
تفاوت حضانت با قیمومیت را در مطلب حاضر بخوانید. شعار سال: حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت می کند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه می رساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگهداری به طور […]

تفاوت حضانت با قیمومیت را در مطلب حاضر بخوانید.

شعار سال: حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را
تر و خشک، بزرگ و تربیت می کند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه می رساند.
سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگهداری
 به طور معمول رابطه ای مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این
خصوصیات مادر حرف اول را می زند اما قیمومیت، مربوط به تصمیم گیری راجع به امور مالی
بچه
ھاست. ھمان طور که
می دانید بچه
ھا تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، صغیر
محسوب می شوند و
ھر چه که مربوط به مسایل مالیشان
است (درآمد-
ھزینه) بر عهده پدر و
در صورت فوت او بر عهده
 پدربزرگ یا قیم
خوا
ھد بود. در اصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی
خاص» گفته می شود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او
دیگر نیازی به قیم نخوا
ھد داشت. ولی اگر
پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند .

قیمومیت با کیست؟

قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان می دھد. به ھمین دلیل
برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است.
ھمانطور که
گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلی ترین گزینه برای قیمومیت است ولی این
تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند
معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر مید
ھد و اگر
ھیچ کدام
از این
ھا ھم نبودند
یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و
ھمین فرد
امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب می کند. نکته م
ھم دیگری
که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم
ھیچگاه
نمی تواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیم گیری کند. قانون در اینباره نیز سختگیری
کرده و قیم را الزام کرده است تا
ھمه کارھا را با
نظارت اداره سرپرستی انجام د
ھد. پس این را
بدانید که اگر قیم بخوا
ھد اموال طفل را نقل
و انتقال د
ھد حتما باید اجازه اداره سرپرستی
را قبلا گرفته باشد.

حضانت با کیست؟

پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که
قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی
ھستید که
به تازگی
ھمسر خود را از دست داده اید بدانید
که
ھیچکس نمی تواند فرزندتان را از شما جدا
کند زیرا ماده ١١٧١ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته
است «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است،
ھر چند متوفی
پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». پس لازم نیست نگران باشید چون که زن
بعد از مرگ شو
ھر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی
ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری
که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانواده
ھا را پیش
از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او
سلب نخوا
ھد شد و اگر کسی فکر میکند که مادر
صلاحیت نگهداری 
فرزند را ندارد باید در
دادگاه این موضوع را ثابت کند.

دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟

که اگر مادری میخواھد اداره
اموال فرزندش را بر عهده 
بگیرد باید
با ارایه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی
مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است
و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند. در این زمان دادستان پس از
بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام میکند و بعد از آن است که او میتواند در امور
مالی فرزند خود ج
ھت مصلحت و منافع طفل دخالت کند.
اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست
و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر اینصورت برای قیم مسئولیت
ھای سنگینی
به بار خوا
ھد آورد.

روندی که اداره سرپرستی طی میکند:

اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت،
به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور مید
ھد برای
حفظ حقوق آن
ھا، از اموال منقول و غیر منقول
متوفی صورتبرداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود.
ھمچنین
مدارکی از جمله گوا
ھی فوت متوفی، کپی
شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایستهای که آمادگی قیمومت را
داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده میشود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای
قیمومت اعلام آمادگی میکند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از ا
ھالی محلی،
در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر
مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خوا
ھد کرد

اگر مادر قیمومت را قبول نکند!

اگر مادر حضور نداشته باشد یا اینکه حاضر به قبول
سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح از بستگان، برای قیمومت معرفی می شود
و چنانچه
ھیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به
قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آن
ھا احراز نشود، اداره
سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب میکند، این فرد حتی ممکن است از
کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد
استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای
صدور حکم به دادگاه ارسال می کند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را
احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره
سرپرستی باز می گرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل می د
ھد تا
مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد .

چند ماده قانونی !

طبق قانون، ھیچ یک
از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده 
آنھاست از نگھداری او
امتناع کنند و در صورت امتناع
ھر یک، حاکم باید
به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگ
ھداری
کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به ع
ھده اوست
الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و
ھر گاه پدر
فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند
پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند برای
اطمینان از حفظ حقوق مولی علیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان می تواند اشخاصی
را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده ١٢۴٧ قانون مدنی در این خصوص باید
مورد توجه قرار گیرد که می گوید: «مدعی العموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه
را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا
ھیئت یا موسسه
واگذار کند. شخص یا
ھیأت یا موسسه ای
که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت
وارده به مولی علیه خوا
ھند بود.» در پایان
لازم است این را
ھم بدانید که قانون حواسش به حقوق
قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و فردی که قیمومت را بر عهده 
دارد
میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک
برداشت کند.

سایت شعار سال،
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه شرق، تاریخ انتشار ۱۴ اسفند ۹۶،
کد مطلب: ۱۶۳۳۹۱،
www.irule.ir

خبر جدید  جرائم رایانه‌ای را بهتر بشناسید

[ad_2]

Source link

0/5 (0 نقد و بررسی)

نشريه:
نويسنده: