11:13:25 - یکشنبه 27 ژانویه 2019
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب

راه‌های شکایت از قصور پزشکان

راه‌های شکایت از قصور پزشکان
بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی اخبار بسیار دردناکاند؛ افرادی که با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برایدرمان خود اقدام کردهاند اما از سوی پزشک مربوطه و یا پرسنل درمانگاه قصوری صورت گرفته که نهتنها افراد درمان نشدهاند بلکه درد دیگری نیز به جراحاتشان افزوده شده است. اما در اینجا مسئول کیست؟ آیا پزشک مربوطه مرتکب تخلف شده یا عمل وی جرم بوده است؟مرجع شکایت کجاست؟

در ابتدا باید بگوییم منظور از قصور چیست؟در الفاظ و عبارات گاهی با برخی واژگانی روبهرو میشویم که شاید از نظر ما هممعنی باشند و یک منظور را برسانند اما در واقع اینگونه نیست و در مواجهه با الفاظ باید بسیار دقت کرد. در اصطلاحات حقوقی دو واژه قصور و تقصیر وجود دارند که هردو به ظاهر شاید یک معنا داشته و مترادف باشند اما در عمل از یکدیگر مجزا هستند. هردو به معنای کوتاهی کردن هستند اما کوتاهی در هرکدام متفاوت است. زمانی که ما از قصور صحبت میکنیم در واقع نوعی غفلت در آن وجود دارد اما زمانی که تقصیر را بیان میکنیم در این واژه «عمدی بودن» نهفته است.باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر بهعنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. البته تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است.

بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی نیز برای فرد در نظر گرفته میشود. برای مثال رانندگی اصولی دارد که باید رعایت شود و اگر این اصول رعایت نشود، جریمه یا مجازاتی برای او در نظر گرفته میشود.

تفاوت «قصور» و «تقصیر» پزشکی در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق میافتد ولی در هرصورت هردو مجازات دارند. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بیاحتیاطی، بیمبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل میدهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بیاحتیاطی» و «بیمبالاتی» میداند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بیاحتیاطی و بیمبالاتی قرار میگیرند.

بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آنها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بیاحتیاطی» و «بیمبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبتهای بعد از عمل جراحی» است.

برابر قانون، تخلفهای پزشکی شامل سهلانگاری در انجام وظیفه، رعایت نکردن موازین علمی، شرعی و قانونی، افشا کردن اسرار و نوع بیماری، انجام اعمال خلاف شئون پزشکی، جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراهکننده و فریفتن بیمار استولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن میشود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. تخلف پزشکی فقط شامل عناوینی که ذکر شد میشوند اما قصور پزشکی بعنوان یک جرم تلقی میشود و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است.

تخلفات انتظامی پزشکی در کجا رسیدگی میشود؟

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان جرم نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفهای و شغلی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرف پزشکی، تخلف محسوب میشود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات زیر محکوم میشوند:

خبر جدید  روایت فعالیت یک کارخانه با ۱۰۰۰ محکوم به اعدام، زن سرپرست خانوار و معتاد

-تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل

-اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

-توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل

-محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف

-محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در تمام کشور

-محرومیت از اشتغال به حرفههای پزشکی از بیش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام کشور

-محرومیت دایم از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته در تمام کشور

تخلف انتظامی شامل موارد دیگری نیز میشود از جمله: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفههای پزشکی، ارائهداروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی.

جرایم پزشکی کدامها هستند؟

چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی به گونهای باشد که منجر به قتل، آسیبدیدگی جسمی و روحی، نقص عضو و… بیمار به صورت عمدی یا غیرعمدی شود، با مرتکب آن برابر مجازاتهای مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.

مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است:

۱-دادگاههای عمومی

در این دادگاهها میتوان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاههاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب میشود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوهقضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

۲-دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافتهاند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم میتوانند برای رسیدگی به مشکلات و پروندههای قضایی خود در رابطه با قصور و جرایم پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پروندههای مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیونهای پزشکی، پرونده بررسی میشود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار میشوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع میشود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر میکند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع میبیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال میکند و دادگاه کیفری نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی میکند.

۳-شورای حل اختلاف

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت کردند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم شده کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتی که هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

خبر جدید  نایب رئیس کمیسیون قضایی: ظرفیت پذیرش آزمون وکالت باید افزایش یابد

در عمل عمده پروندههای مرتبط با دندانپزشکی و یا پروندههایی که پیشبینی میشود دیهای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع میشود.

۴-سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

الف-ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز توسط افراد بدون صلاحیت

ب-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین بدون پروانه

ج-خودداری بیمارستانها از پذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

و…
رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکردهاند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار میگیرد.

ساز و کار برخورد با قصور پزشکی

سازمان نظام پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد که برای بررسی این موضوع، در صورت صحت اثبات شاکی، مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمیآیند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسههای پزشکی، مطبها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاههای عمومی و انقلاب در مراکز استانها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.

البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همانگونه که اشاره شد، در تهران، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستانها، دادسراهای عمومی و انقلاب است.

پزشکان در این حوزه چگونه مجازات میشوند؟

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد، باعث مرگ یا صدمه فردی شود باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده و یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند ولی پزشک در آن آسیبدیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد مسئول نیست.

همچنین بر اساس ماده ۴۹۶ این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر میکند، در صورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود.

هرگاه مریض یا پرستار بدانند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه میشود ولی با وجود این به دستور عمل کنند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت و یا صدمه هستند.

قضات متخصص حقوق پزشکی

لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاههایی که به جرایم پزشکی رسیدگی میکنند، تسلط بر مباحث پزشکی نیست؛ بلکه این قضات، باید متخصص و صاحبنظر در حوزه حقوق پزشکی باشند.

در حال حاضر قضات دادسرای پزشکی و دارویی یا قضات دیگری که به اینگونه جرائم رسیدگی میکنند، مدرک کارشناسی حقوق، علوم قضایی یا کارشناسی ارشد و دکترای سایر رشتههای حقوقی دارند اما در دادسرای انتظامی و هیأتهای بدوی، تجدید نظر و عالی انتظامی نظام پزشکی، وضع به گونه دیگری است و همه افراد شاغل در این مراکز از جامعه پزشکی هستند.

خبر جدید  آغاز طرح برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در ۴۰ مجتمع تجاری تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، اما ممکن است سوال پیش بیاید که وضعیت پرسنل بیمارستانها و درمانگاههای نیروهای مسلح به چه صورت است؟

در اینجا باید گفت طبق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح افراد نظامی به چند دسته تقسیم شدهاند که در این تقسیمبندی بیان شده افرادی که در ارگانهای مرتبط با نیروهای مسلح بصورت قراردادی و یا به نحو دیگر مشغول به فعالیت هستند نیز تا اتمام قرارداد یا تعهدات کاری خود نظامی محسوب شده و به تخلفات و جرایم آنها در دادسرای نظامی رسیدگی میشود. خب ما بیان کردیم که به تخلفات انتظامی پزشکان در صورتی که قصوری مرتکب نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر قصوری مرتکب شده باشند در دادسرای جرایم پزشکی رسیدگی میشود. به نظر نگارنده در خصوص پرسنل بیمارستانهای نیروهای مسلح در خصوص تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی صلاحیت دارد ولی در قصور صورتگرفته همانطور که بیان شد شخص همزمان هم میتواند به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند و هم به دادسرای نظامی. اما اگر در راستای خدمت خود جرمی مرتکب شوند دیگر دادگاههای عمومی یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند و صرفا دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها را خواهد داشت و همانند افراد نظامی مجازات خواهند شد.

پزشک در انجام تماماقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک در حین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری شود ( اعم از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی) در این صورت در برابر خسارات جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب شده و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه امر پزشکی کاملا تخصصی است احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوطه درسازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی خواهد بود.

در مجموع باید گفت مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحیهای مختلف و چه اقدامات غیر جراحی میتوانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند:

۱-دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق میتوانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

۲-شورای حل اختلاف که در واقع به پروندههایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان باشد رسیدگی میکند.

۳-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر میگیرد.

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد میتوان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچیک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمیشود.

انتهای پیام/


منبع :: https://www.tasnimnews.com

0/5 (0 نقد و بررسی)

نشريه:
نويسنده: