به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام آغاز شد.

گفتنی است: اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده ۲۵ دی ماه برگزار شد که در آن نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و دفاعیات متهم علی بخشایش اخذ شد.

شایان ذکر است: در دومین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه اول بهمن ماه برگزار شد؛ دفاعیات پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم اخذ شد.