• اجرا موقت عبارت است از یک امتیازی که بموجب آن ممکن است یک حکم غیر قطعی را بدون درنگ به موقع اجرا گذاشت، هرچند که از آن حکم به یکی از طرقِ مانعِ اجرای احکام، شکایت شده باشد. پس «اجرا موقت» یعنی اجرا کردن حکمی‌که قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد. شعار سال: اجرای حکم، غایت […] ...
  • قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به عضویت این پژوهشگاه در یکی از کمیته‌های علمی ستاد حقوق بشر، از تلاش برای معرفی مباحث حقوق بشر اسلامی و نقد حقوق بشر غربی در فضای علمی خبر داد. شعارسال: یکی از لوازم توسعه و پیشرفت در هر امری توجه به ابعاد علمی آن است، اگر برای […] ...
پربازدیدترین ها
تبليغات
بانک پاسارگاد